banner-product

بست خودکار

  • why_choose_img1
    why_choose_img3
  • Automobile fasteners

    بست های خودرو

    داکرو بست های موتور، بست های شاسی و بست های بدنه تولید می کند.اتصال دهنده های ما شامل قطعات استاندارد و قطعات ویژه است.
    مشتریان ما شامل تولیدکنندگان خودرو، قطعه سازان و برخی از تاجران مهم واسطه هستند.